Przedszkole nr 56 Wesołe Kubusie
w Warszawie

Zajęcia dodatkowe

Od września dzieci uczęszczające do naszego

przedszkola mogą korzystać z zajęć dodatkowych:

rytmiki i gimnastyki korekcyjnej.

 

Godziny odbywania się zajęć w poszczególnych grupach

znajdują się na tablicach informacyjnych w przedszkolu.

Zajęcia umuzykalniające w naszym przedszkolu

prowadzi Pan Andrzej Łapiński.

 

Instruktorem gimnastyki korekcyjnej jest Pan Bartosz

Wojtaś.

 

Zajęcia z języka angielskiego

prowadzi Pani: Anna Czerwińska.

 

Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu są nieodpłatne.