Przedszkole nr 56 Wesołe Kubusie
w Warszawie

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla grup 3 i 4-latków  ( I,II,III,IV,V,VI,VIII )

7:00-8:00 - Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.


8:00- 8.30- Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.


8.30 -9:00 - Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.


9:00-10:00 - Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.


10:00-10:45 - Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.


10:45-11:45 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.


11:45-12:00 - Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.


12:00 -12:30 - Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.


12:30-13:00 - Zabiegi higieniczne. przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.


13:00-14:30 – Leżakowanie, relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.


14:30-15:00 - Czynności przygotowawcze do podwieczorku. Podwieczorek.


15:00-16:30 - Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu.

16:30-17:30 - Rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia dla grup 5 i 6-latków (VII,IX,X,XI)

7:00-8:00 - Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę. Zabawy konstrukcyjne klockami różnego typu.


8:00-8:30 – Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.


8.30-9:00 - Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Eksponowanie pracy dyżurujących dzieci.


9.00 – 9.15 –Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, kształtowanie nawyku  mycia zębów.


9:15 -10:30 - Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.


10:30-11.00 - Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.


11.00-12:00 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików).
Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.

 

12.00-12:30- Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe. Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłkach.

 

12:30-13:00 – Relaks, słuchanie bajek, muzyk relaksacyjnej, muzyki poważnej.


13:00-13:30 – Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka.


13.30 - 14.00 - zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.


14.30 – 15.00 - pobyt na dworze, zabawy w sali, zajęcia dodatkowe.


15:00-15:30 - Czynności przygotowawcze do podwieczorku. Podwieczorek.


15:00-16:30 - Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu.


16:30-17:30 - Rozchodzenie się dzieci.

UWAGA!!!

Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji  tematu.