Przedszkole nr 56 Wesołe Kubusie
w Warszawie

Historia

We wrześniu 1974 roku powstało Państwowe Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 103 przy ulicy Jodłowej 5/9 i właśnie ta placówka stanowi podwaliny Przedszkola nr 56. Pierwszym dyrektorem była Pani Eugenia Borer. Nasza placówka swoją działalność w budynku przy ulicy Gubinowskiej 28/30 rozpoczęła we wrześniu 1988 roku. Dyrektorem przedszkola była już Pani Danuta Sutkowska, która sprawowała tę funkcję przez wiele lat. W roku 2000 nasza placówka została połączona z Przedszkolem nr 369 znajdującym się przy ulicy Radosnej, budynek przedszkola został wyremontowany a na potrzeby większej ilości wychowanków dobudowano piętro. W październiku 2001 roku w 25-lecie placówki odbyło się uroczyste poświęcenie budynku Przedszkola nr 56 po nadbudowie. Na mocy uchwały Przewodniczącego m. st. Warszawy z dnia 12 września 2005 roku nasze Przedszkole otrzymało nazwę "Wesołe Kubusie". W kolejnych latach dyrektorami naszej placówki były Pani Małgorzata Majcher, Pani Renata Bontron i pełniąca obowiązki dyrektora Pani Ewa Błażyńska. Obecnie dyrektorem Przedszkola nr 56 jest Pani Ewa Popek - Kucharska. Funkcję wicedyrektora w naszym przedszkolu sprawuje Pani Beata Niewińska- Dominiak. Nad sekretariatem przedszkola opiekę sprawuje Pani Urszula Jocz.