Przedszkole nr 56 Wesołe Kubusie
w Warszawie

Opłaty

SZANOWNI RODZICE!

 Opłaty za przedszkole wnosimy przelewem.

 Numery rachunków bankowych wraz z wysokością opłat będą Państwo co miesiąc otrzymywać drogą elektroniczną na podany przez siebie adres mailowy.

 Bardzo prosimy o wpłacanie wyszczególnionych kwot bez żadnych zaokrągleń!

Jakiekolwiek pomyłki w tytule bądź kwocie wpłat spowodują komplikacje w rozliczeniach w biurze finansowym obsługującym przedszkole!!

 W przypadku wpłat na rachunek bankowy:

Nazwie odbiorcy: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów, ul. Klimczaka 4,02 - 972

Warszawa

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka, grupa do jakiej uczęszcza dziecko, za jaki miesiąc dokonana będzie opłata,

 Prosimy o wpłaty na wyszczególnione numery kont otrzymane e-mailem.

Na konto proszę dokonywać opłat za żywienie (w tym przypadku wyszczególnić żywienie, oraz kwoty).

 Stawka żywieniowa

Stawka żywieniowa w naszym przedszkolu wynosi:

3 posiłki -  9,40 zł

Opłaty za żywienie należy wpłacać :
DBFO Dzielnicy Wilanów - P 56  Miasta Stołecznego Warszawy , ul. F.Klimczaka 4 , 02-797 Warszawa ,  
nr  75 1030 1508 0000 0005 5035 6058
tytułem :  ( imię i nazwisko dziecka ) 
 

Uprzejmie informujemy, iż osoby regulujące opłaty za żywienie na konto przedszkola muszą pamiętać o konieczności wyszczególnienia tytułów wpłat na dokumencie wpłaty.

Przykład: Jaś Kowalski, grupa I: wpłata za IX.2013 r.: żywienie- 100zł.

 Rada Rodziców:

Składkę na fundusz Rady Rodziców wnoszą Państwo również na rachunek bankowy.

Numer rachunku bankowego: 74 1020 1068 0000 1602 0000 1842

W nazwie Odbiorcy należy wpisać: Rada Rodziców Przedszkola nr 56 ul. Gubinowska 28/32, 02-956 Warszawa

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka, grupa do, której uczęszcza dziecko, za jaki miesiąc/miesiące jest to wpłata.

 

 

Uchwała nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych