Przedszkole nr 56 Wesołe Kubusie
w Warszawie

Do pobrania

Drodzy Rodzice,
 
 
Zachęcamy do pobierania zamieszczonych poniżej druków „Upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola”. Wypełnione deklaracje podpisane przez obojga rodziców/ opiekunów prawnych prosimy o oddanie nauczycielom w grupach.
 
Druki do pobrania:
 
 
-
-